Gensidig Kemi og
Løbende Evaluering

Audacious indgår i tæt samarbejde med jeres organisation,
hvorfor gensidig kemi er en afgørende faktor for success.
Vores proces indeholder faste “stop/go” milestones for
evaluering af om potentialet, ressourcer
samt fremdriften holder

Gensidig Kemi og
Løbende Evaluering

Audacious indgår i tæt samarbejde med jeres
organisation, hvorfor gensidig kemi er en
afgørende faktor for success. Vores
proces indeholder faste “stop/go”
milestones for evaluering af om
potentialet, ressourcer samt
fremdriften holder

Forankrer viden hos jer

En hjørnesten i Audacious’ arbejde er fuld videns overlevering
gennem hele engagementet, med mål om at gøre jeres
organisation klar til at forestå udrulning og “gentage”
processen. Med en matchende ind- og udfasning
starter Audacious tungt og fases langsomt ud i
takt med at organisationen tager over
og projektnøgler afleveres til jer

 

Forankrer viden hos jer

En hjørnesten i Audacious’ arbejde er fuld videns
overlevering gennem hele engagementet, med
mål om at gøre jeres organisation klar til at
forestå udrulning og “gentage” processen.
Med en matchende ind- og udfasning
starter Audacious tungt og fases
langsomt ud i takt med at
organisationen tager over
og projektnøgler
afleveres til jer

 

3-Faset projektopbygning

Fase 1: Afdæk Potentiale

I denne fase kvalificeres potentiale og kritiske elementer for success.
Afdækningen laves som udefra-ind analyse på baggrund
afmålt input for organisationen.
Forventet 2-4 uger

På dette stadie igangsætter vi udførelsen med en praktisk tilgang
for at teste og demonstrere potentialet, ofte
kaldet et ‘minimal viable product’.
Forventet 4-8 uger

I denne sidste skaleres løsningen fra fokuseret markedstest til
udrulning på tværs af organisation og produkter.
Forventet: Afhængigt af projektets omfang

Fase 1: Afdæk Potentiale

I denne fase kvalificeres potentiale og kritiske
elementer for success. Afdækningen laves
som udefra-ind analyse på baggrund
afmålt input for organisationen.
Forventet 2-4 uger

På dette stadie igangsætter vi udførelsen med en
praktisk tilgang for at teste og demonstrere
potentialet, ofte kaldet et ‘minimal viable
product’. Forventet 4-8 uger

I denne sidste skaleres løsningen fra fokuseret
markedstest til udrulning på tværs af
organisation og produkter.
Forventet: Afhængigt af
projektets omfang

Scroll to Top